Inicio

 

 

Algúns traballos

 

 

 

TRABALLOS XA PUBLICADOS

 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ESTUDIO DEL NIVEL DE RADIACIÓN DE NUESTRO ENTORNO

 

Alba Cortés e Iria Míguez

4º e 3º E. Secundaria

 

 

EFECTOS EN LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN LA GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS Y EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

 

Queila Bouza e Martín Álvar

 4º ESO

 

 

 

ECODOLIUM. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MICROECOSISTEMA CERRADO

 

Sara Álvarez e Carlos Jiménez

1º Bacharelato

 

 

 

TERMOELECTRICIDAD. APLICACIÓN DE LAS PLACAS PELTIER A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PLATAFORMAS FLOTANTES

 

Saúl Cid e Fernando Rodríguez

1º Bachillerato

 

 

 

 

 

OUTROS TRABALLOS EN CURSO...

 

Déixaste levar polos mitos?

Tania e Uxía

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Estudo sobre supersticións, lendas e os seus amuletos e sobre canta xente cre nelas e investigación sobre o seu orixe.

 

 

Videoxogo en 1º persoa

Luís, Miguel, Diego e Sergio

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Videoxogo para ordenador en 1º persoa de aventuras e disparos.

 

 

Aplicacións 3D

Jorge, Pablo e Aarón

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Desenvolvemento de aplicacións en 3D.

 

 

Kinet escaparate interactivo

Manuel Alex, Juan e Yago

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: deseño dun escaparate interactivo con kinect

 

 

Cansat

Carolina , Iris  e Julián

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Intentamos construír un cansat para que nos mida la condiciones climatolóxicas a pouca altura. O deseño trata de lanzalo e cun dispositivo deixarase caer amarrado a un paracaídas. Unha vez en terra, poderase recoller os datos que tomou en altura.

 

 

Foguete de auga

 Xabier  e José

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Queremos facer un foguete de auga que chegue o máis lonxe posible sen cambiar a dirección.

 

 

Pantalla multitáctil

Pablo, Jaime, Álvaro e Carola

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Creación propia dunha pantalla multitáctil coa que poderemos andar coma un ordenador normal, xogar a xogos, experimentar, ampliar imaxes... O seu funcionamento esta baseado en que un proxector que envía a imaxe a nun espello. Éste proxecta a imaxe á pantalla igual que uns focos de LED proxectan a súa luz na pantalla. Cunha cámara web conseguimos que o ordenador, cun software instalado (CCV), consiga detectar as nosas pegadas coa máxima precisión.

 

 

Debuxos modificados con ordenador

Ismael

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: comparar debuxos feitos con programas de ordenador cos feitos a man e pescudar cales son os máis atractivos para a xente.

 

 

Termoelectricidade con Placas Peltier

Fernando  e Saúl

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Tentamos conseguir un novo uso de enerxía alternativa a través de placas Peltier, coas que aproveitamos diferenzas de temperatura para xerar enerxía eléctrica. O sistema que tratamos de deseñar é unha plataforma flotante con depósitos somerxidos (fríos) e emerxidos (quentes). A diferenza de temperatura entre eles pode ser empregada para xerar electricidade.

 

 

Hovercraft

Laura e Jennifer

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Deseño dun aparato acuático, móbil e autónomo por radiocontrol dotado dunha cámara wifi capaz de gravar imaxes subacuáticas

 

 

Sistema de detección y estudio del nivel de radiación de nuestro entorno.

Alba  e Iria

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Construción dun dispositivo de medición de radiacións e estudo do nivel de radiacións nos lugares máis habituais: fogares, colexio…

 

 

Deseño dun sistema de control parental de páxinas web para menores de idade mediante sons audibles.

Carlos Oliveira Pissaarro

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Deseño dun sistema de control parental de páxinas web para adultos e así evitar o acceso de menores a contidos de adultos. Trata de incluír sons molestos, só perceptibles por adolescentes e nenos, para facerlle molesta a estes a navegación por páxinas web con contidos para adultos.

 

 

Medición de ondas cerebrais

Adrián

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: estudo d influencia de sons, especialmente a música sobre a concentración.

 

 

Ecosferas

Carlos  e Sara

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Estabilización de ecosistemas cerrados.  Estudio de las variables que poden afectar a un medio acuático e os ciclos que interveñen nesta estabilización. O ecosistema que estudamos á un ecosistema acuático de auga doce que consta de gambas (Red Cherry), caracois (Planorbis), algas (Cola de zorro) e lentella de auga.

 

Programación processing

Xabier García Casas

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Facer un xogo para processing.

 

SPY LASER

Aaron  e Rodrigo

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Consiste en escoitar conversacións nunha habitación, a unha determinada distancia á que o oído humano non poda percibir, a través dun láser

 

 

Influencia das ondas electromagnéticas sobre plantas

Queila

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Consiste en demostrar que as ondas electromagnéticas prexudican ao desenvolvemento das plantas.

 

 

Programación Android

Pablo

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Programación de aplicacións para o sistema operativo de Android.

 

 

Repoboación de solos queimados

Miguel

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Pretendemos comprobar algúns métodos para poder repoboar terras queimadas máis rapidamente que si só se fixera naturalmente, botando na terra algo para frear a escorrenta superficial.

 

 

Pantalla multitáctil

María e Luís

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: O traballo consiste na extracción dalgúns elementos dun monitor para poderen facer deles unha pantalla multitáctil.

 

 

iKinect

Martín , Luís e Adrián

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO:O noso traballo consiste en manexar o ordenador cos nosos propios movementos sen necesidade de usar un rato e facilitar así o movemento do cursor.

 

Foguete de auga

Daniel e Cristhian

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Unha botella de plástico rechea de auga que poda voar.

 

 

 

Evolución de los microecosistemas en el río Miño

Alba, Laura, Rocío e Lucía

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Estudo da evolución dos microecosistemas acuáticos do río Miño sobre materiais de construción (baldosas, ladrillos…)

 

 

Construción de un radiotelescopio

Fabio

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Construción de un radiotelescopio que capte ondas de radio emitidas por fontes de radio procedentes do espazo.

 

 

Cámara de néboa I

David  e Manuel

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: A cámara de néboa é un dispositivo utilizado para detectar partículas de radiación ionizante. Na súa forma máis sinxela, unha cámara de néboa é unha contorna pechada que contén vapor de auga moi frío e saturado. Cando unha partícula cargada de suficiente enerxía interacciona co vapor, o ioniza. Os ións resultantes actúan como núcleos de condensación, ao redor dos cales se forman pingas de líquido que dan lugar a unha néboa. Ao paso das partículas vaise producindo un ronsel ou traza, debido aos numerosos ións producidos ao longo do seu traxectoria.

 

 

Acción de los conservantes

Alba

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Estudo sobre a conservación de distintos alimentos empregando conservantes naturais. No proceso engadiranse conservantes como a zume de limón, canela e outros conservantes naturais a alimentos feitos no proxecto e comprobación da vida útil dos mesmos.

 

 

Taller de química

Alba, Uxía e Irene

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Desenvolvemento de diversas experiencias de química para expor nunha aula e valorar se a comprensión destes conceptos aumenta con respectos as explicacións puramente teóricas.

 

 

Van Der Graf

David , Daniel e  Alberto

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Construción de un xerador Van Der Graf e desenvolvemento de aplicacións prácticas con electricidade estática.

 

 

OpenCola

Lidia , Sara e Daniel

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Elaboración de OpenCola, unha bebida de cola estudo sobre a súa posible modificación e mellora da receita.

 

 

Depuradora

Jorge e Uxía

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: Deseño dunha depuradora con plantas acuáticas.

 

 

Cámara de néboa II

Nacho,  Sergio, Marta  e  Sofía

BREVE EXPLICACIÓN DO TRABALLO: A cámara de néboa é un dispositivo utilizado para detectar partículas de radiación ionizante. Na súa forma máis sinxela, unha cámara de néboa é unha contorna pechada que contén vapor de auga moi frío e saturado. Cando unha partícula cargada de suficiente enerxía interacciona co vapor, o ioniza. Os ións resultantes actúan como núcleos de condensación, ao redor dos cales se forman pingas de líquido que dan lugar a unha néboa. Ao paso das partículas vaise producindo un ronsel ou traza, debido aos numerosos ións producidos ao longo do seu traxectoria.